Novela o sociálních službách bude platit nejspíš od roku 2024

Příspěvek na péči v 5. stupni závislosti či tolerance alkoholu v azylových domech. To a další přináší novela o sociálních službách. Více pro

ZdraveZpravy.cz říká vrchní ředitelka Sekce rodinné politiky a sociálních služeb MPSV ČR Zdislava Odstrčilová.  

Stihne se novela zákona o sociálních službách schválit ještě letos?  

Mysleli jsme si, že je to malá novela zákona, nicméně nám přišlo hodně připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení. A docela dlouho nám i trvá vypořádání připomínek. Nicméně zítra [31.3.] bychom vypořádání měli mít ukončené. A potom bychom měli s naší legislativní sekcí dokončit materiál tak, aby mohl......

 

Klíčová slova: