Nové video pro respondenty v českém znakovém jazyce

Informace podané ve formě srozumitelné pro neslyšící respondenty usnadňují jejich zapojení do integrovaných šetření v domácnostech.

Jedním z nejnáročnějších úkolů tazatelů Českého statistického úřadu je získat si důvěru domácnosti, vysvětlit význam spolupráce a užitek, který data získaná během šetření přinášejí pro praktický život. Domácnosti jsou pro účast v šetřeních vybírány náhodně z databáze adres, a pokud náhodný výběr ukáže na byt, kde žijí lidé se sluchovým postižením, mají tazatelé úkol o to těžší. Mnozí neslyšící užívající znakový jazyk totiž dobře neovládají psanou češtinu (ta je pro ně v podstatě cizím jazykem),

Klíčová slova: