Nové Centrum ošetřovatelské pomoci v Košířích

Městská část Praha 5 po záštitou radního JUDr. Petra Lachnita (ANO), který je odpovědný za sociální oblast, bezpečnost a prevenci kriminality otevřela

dnes další komunitní centrum. " Snažíme se být nablízko občanům, kteří se bez cizí pomoci neobejdou.”, zdůraznil při slavnostním otevření jednoho z dalších Center ošetřovatelské pomoci pro Prahu 5.  

Pracoviště budou moci navštěvovat zájemci z Košíř, Hřebenek, Cibulek, Motola a dalších přilehlých lokalit. Občané z Prahy 5 se mohou kdykoliv v těžké situaci přijít poradit. K dispozici bude sociální pracovnice a koordinátorka pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována nejen seniorské veřejnosti (lidem starším 65 let), ale i lidem tělesně a zdravotně postiženým starším 35 let či rodinám s trojčaty a vícerčaty ve věku 0 do 6 let. Terénní forma sociální pomoci umožnuje docházet za klienty do jejich domácího prostředí.  

Jedním z dalších cílů je, aby si klient zachoval maximální míru sebeobslužnosti, a tudíž se nestal závislým na službě v oblastech, ve kterých to není nezbytně nutné. Pečovatelská služba poskytuje široké spektrum činností. Pečovatelky/pečovatelé klientovi mohou pomáhat při výkonu hygieny, s přípravou a podáním jídla a pití, poskytují mu oporu při bezpečném pohybu po bytě či venku, pomáhají klientovi s oblékáním a svlékáním, vykonávají pochůzky (za účelem nákupu potravin, léčiv atd.), vyperou prádlo v pračce, pověsí ho, vyžehlí a uloží do skříně, provádějí základní úklid domácnosti či do domácnosti klientů doručují obědy od externího...

 

Klíčová slova: