Nová výstava přiblíží život lidí se zrakovým postižením a připomene 30. výročí úspěšného projektu Tyfloservis

Braillovo písmo, bílá hůl nebo mluvící mobilní telefon – to jsou symboly, které si běžně spojujeme s pojmem "nevidomý." Výrazné oslabení nebo úplná ztráta zraku však způsobují změny v širokých sférách života, které by nás možná ani nenapadly.
Nová komorní výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem "Individuální cesta k samostatnosti" přiblíží každodenní život lidí se zrakovým postižením a připomene 30. výročí od založení úspěšného projektu Tyfloservis, který vznikl pod hlavičkou České unie nevidících a slabozrakých a který založil a do listopadu roku 2020 vedl její dlouholetý ředitel PhDr. Josef Cerha. " Hlavním posláním projektu je pomáhat lidem se zrakovým postižen ím zorientovat se v nové životní situaci a získat potřebné informace a dovednosti, které jim umožní žít v co nejvyšší míře plnohodnotný život ve svém domácím prostředí," přibližuje ThDr. Eva Machová, ThD., současná ředitelka Tyfloservisu, o.p.s.  
Právě život v domácnosti reflektuje část nové výstavy, prostřednictvím praktických pomůcek pro lidi se zrakovým postižením. " Na výstavě návštěvníci uvidí například velmi oblíbenou pomůcku – indikátor hladiny. Ten upozorňuje na množství nalévané tekutiny v hrnečku. Principem je jednoduchý elektrický obvod, který se propojí při kontaktu čidel s hladinou tekutiny. Hladina hrníčku je signalizována zvukem nebo vibracemi. Občasné pípnutí a vibrace detekuje téměř plný hrníček, rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání," představuje výstavu kurátorka Eliška Hluší z Technického muzea v Brně. Návštěvníci ve výstavě budou moci poznávat více než 30 praktických pomůcek, které jim přiblíží život lidí s těžkou zrakovou vadou.  ...

 

Klíčová slova: