Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově: Lůžková rehabilitace obnovila provoz

Vysoké počty nakažených onemocněním covid-19 v předchozích měsících, měly dopad také na provoz lůžkové rehabilitační péče v Nemocnici AGEL Podhorská.

Stejně jako před rokem, zapříčinila špatná epidemiologická situace uzavření lůžkové části Oddělení rehabilita ční a fyzikální medic íny (ORFM) v Rýmařově pro běžn é pacienty. Stabilizovaná epidemiologická situace umožnila návrat nejen rehabilitační postcovidov é léčby.  

"Množství covid pozitivních pacientů, jejichž stav vyžadoval akutní lůžkovou péči, bylo velk é. Museli jsme na tuto situaci reagovat. Došlo na uzavření interního oddělení, ze kter é ho vznikla samostatná covid jednotka, chirurgická a gynekologická lůžková část slouž ila...

 

Klíčová slova: