Následná péče po CMP: změna popelky v princeznu

Ve vyspělých zemích včetně ČR je cévní mozková příhoda (CMP) třetí nejčastější příčinou úmrtí. V oblasti akutní péče o pacienty s ikty patří Česko mezi nejlepší země vůbec, a to především díky systému specializovaných center a důslednému sledování ukazatelů kvality péče. Kde ovšem výrazně zaostává, je oblast následné péče. Letos mají ale odstartovat potřebné změny. Kancelář zdravotního pojištění (KZP) ve spolupráci s neurology pracuje na...

 

Klíčová slova: