Náklady na sociální služby v Chebu rapidně rostou, kraj městu pomůže

 Sociální služby, které jsou v Chebu potřebné, budou muset uškrtit opasek.
 "Finanční nároky rok od roku rostou a pro město takový nárůst není únosný.
 "V radě města jsme se znepokojením pozorovali, že v posledních letech nám dramaticky narůstají výdaje na sociální služby pro naší příspěvkovou organizaci – Správa zdravotních a sociálních služeb. Proto jsme paní ředitelce zadali analýzu služeb a případné návrhy na to, jak alespoň zmírnit trend rostoucích nákladů....

 

Klíčová slova: