Nadace ČEZ pomohla Komunitnímu centru Petrklíč

Komunitní centrum Petrklíč z České Třebové pomáhá v rámci svého projektu Archa pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Pardubického kraje a hlavního města Prahy. Na rozšíření a zkvalitnění realizované péče přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Hlavní náplní projektu Archa pomoci je poradna a dobrovolnické centrum. Jedná se o návazné sociální služby, kdy dobrovolníci poskytují praktickou pomoc či organizují výlety a setkávání. Ale jsou tu nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale i jejich rodiny a blízké, kterým pomáhají s péčí a podporou. Společnými silami se snaží, aby klienti mohli zůstat žít co nejdéle v přirozeném prostředí svého domova. Pomáhají jim v těžkých situacích, které nemohou zvládnout sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých. V loňském roce byla ještě více rozšířena půjčovna kompenzačních pomůcek a svou činnost zaměřili i na aktivity pro děti a mládež.

"Podporujeme soběstačnost seniorů i osob se zdravotním postižením a našimi aktivitami se snažíme přispět ke zkvalitnění jejich života. Záleží nám na aktivním...

 

Klíčová slova: