Na služby sociální rehabilitace rozdělí kraj přes 144 milionů korun

Středočeský kraj rozdělí v rámci projektu Podpora vybraných služeb přes 144 milionů korun mezi 22 poskytovatelů služeb sociální rehabilitace.

Program je z větší části financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus, zbylých 10 % činí podíl Středočeského kraje.

Cílem a posláním služeb sociální rehabilitace je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Komu jsou služby sociální prevence vysvětluje radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek: "Jde zejména o osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním, osoby pečující o malé děti, rodiny nebo osoby v nepříznivé sociální situaci. Je určena také na pomoc seniorům nebo...

 

Klíčová slova: