Na služby sociální rehabilitace rozdělí kraj přes 144 milionů korun

Středočeský kraj rozdělí v rámci projektu Podpora vybraných služeb přes 144 milionů korun mezi 22 poskytovatelů služeb sociální rehabilitace.

Program je z větší části financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus, zbylých 10 % činí podíl Středočeského kraje.

Cílem a posláním služeb sociální rehabilitace je prevence sociálního...

 

Klíčová slova: