MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.: Ovlivňují glykemii dětských diabetiků jen hormony?

Když jsem se začínal počátkem osmdesátých let jako mladý lékař zabývat dětskou diabetologií, vyjmenoval bych tehdy ihned spatra nejspíše jen několik faktorů. Dnes řeknu ihned, bez přemýšlení – glykemii ovlivňuje prakticky všechno!

Pamatuji doby, kdy nebylo možno mimo laboratoř změřit glykemii vůbec . Vzpomínám, jakým obrovským kvalitativním krokem k poznání diabetu a zlepšení jeho léčby bylo zavedení selfmonitoringu pomocí proužků a glukometrů . Jak jsme všichni na první glukometry nedočkavě a s nadějí čekali, až se k nám ze Západu konečně dostanou! Jak jsme se selfmonitoring spolu s pacienty učili využívat. Jakým překvapením pro nás všechny bylo zjištění, co všechno a jak rychle může glykemii ovlivnit. To jsme zírali.  

Další nesmírné "prozření" a ještě mnohonásobně dokonalejší poznání změn glykemie a faktorů, které je způsobují, umožnily v poslední době metody měření...

 

Klíčová slova: