Minikamera propojená s mozkem

 Oční implantát Phoenix99 vrací zrak nevidomým

 SNAHY SESTROJIT UMĚLÉ OKO, které by nevidomým vrátilo alespoň částečně ztracený zrak, trvají už desetiletí, zatím však jen s nevelkými úspěchy. Nyní tým vedený Samuelem Eggenbergerem z katedry biomedicínského inženýrství na University of Sydney publikoval výsledky své práce, jež představují naději pro lidi postižené degenerativními onemocněními sítnice.
 Ve zdravém oku čočka vytváří obraz okolního světa na sítnici složené z buněk citlivých na světlo....

 

Klíčová slova: