Město. Má plán, jak odstranit bariéry

Mezi největší problémy v bezbariérovosti pražských památek a kulturních institucí patří nedostatečná informovanost o přístupnosti či chybějící orientační prvky. Magistrát si dal vypracovat seznam projektů, které mají bezbariérovost zlepšit.  

Dalším problémem jsou chybějící kontrastní prvky pro lidi se zrakovým postižením. Může se tak stát, že si například člověk s poškozeným zrakem nevšimne celoskleněných dveří.  

Potíže jsou často na toaletách pro vozíčkáře. "Na dveře se dávají zařízení, která je sama zavírají. Což je ale problém pro lidi na vozíku, protože je často nejsou schopni přetlačit," uvedl člen magistrátní komise pro bezbariérovou Prahu Michal Prager.  

Vozíčkáři se podle něj často setkávají i s improvizovanými opatřeními. Patří mezi ně třeba takzvané ližiny na schodech, které jsou ale příliš prudké. V případě, že je člověk na elektrickém vozíku, nejenže je nevyjede, ale kvůli vysoké hmotnosti vozíku mu nepomohou ani kolemjdoucí. S tím souvisí instalace plošin, které často neunesou elektrický vozík a zaseknou se.  

Magistrátní plán změn zahrnuje tři druhy úprav. Rychlá opatření, například pro lepší informovanost, které udělají instituce samy a co nejdříve. V případě, že budou potřeba jednoduché stavební úpravy, využijí k tomu peníze ze svých rozpočtových investic. Třetí skupinou jsou náročné projekty, u kterých je napřed třeba zjistit, zda jsou možné vzhledem k postoji památkářů či vlastníků sousedních budov. V případě, že instituce bude takový projekt mít připraven, může požádat magistrát o grant....

 

Klíčová slova: