Lidí s roztroušenou sklerózou v Česku každým rokem přibývá

PRIMA Family
 -

Monika LEOVÁ, moderátorka
Lidí s roztroušenou sklerózou v Česku každým rokem přibývá. Aktuálně jich je asi 20 000. Center pro léčbu je ale v Česku jen 15 a podle odborníků jsou přetížená. Lékaři nestačí a pacienti čekají na léčbu příliš dlouho. Pomoci by jim nová výzva ministerstva zdravotnictví, která chce tato zařízení sjednotit a dát jim všem stejný status specializovaného pracoviště. Díky tomu si budou moci vyjednat i lepší podmínky s pojišťovnami.

Eva KUBALA HAVRDOVÁ, neuroložka
Ta centra fungovala, poskytovala tu léčbu, ale měla málo personálu, málo místa a málo vybavení. A to by se touto výzvou mělo změnit, což samozřejmě povede k tomu, že o pacienty bude lépe postaráno, protože když na ně má lékař více času, nemusí spěchat, má více kolegů, kteří pečují, tak samozřejmě se to odrazí na tom, že ten pacient bude více v klidu a bude moci probrat všechny své problémy s lékařem.

Monika LEOVÁ, moderátorka
Tématu se dnes celý den věnuje kolega Tomáš Polák, který je teď se mnou ve studiu. Tomáši, ty jsi dnes mluvil se zástupci ministerstva zdravotnictví a i s lékaři. Má tato výzva ministerstva šanci na úspěch?

Tomáš POLÁK, redaktor
Dobré odpoledne. Tak já se všemi, se kterými jsem mluvil, tak ti mi vlastně potvrdili, že ta stávající zařízení dokážou splnit ty podmínky ministerstva zdravotnictví a tím pádem vlastně dosáhnout statusu centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu. Díky tomu vlastně se u nich přesně projeví ten počet těch pracovníků. Budou mít přesně daný počet pracovníků fyzioterapeutů, psychologů, lékařů a dalších těch zdravotních pracovníků, který bude vlastně přesně stanoven podle toho počtu těch pacientů, kteří...kteří jsou teda v tom základním vzdělání. Teda základním zdravotnickým...tam...tom...zařízení. Nicméně podle očekávání to sníží i čekací dobu těch lékařských prohlídek, protože ta je aktuálně i třeba 3 měsíce. Nicméně hlavně...hlavně je hrozně důležité, aby se ta léčba vlastně...brzo začala léčit ta roztroušená skleróza, protože tam se ta nemoc hrozně rychle šíří, tím pádem ten včasný nástup léčby je hrozně důležitý.

Monika LEOVÁ, moderátorka
Ano. A ty jsi dnes mluvil i s pacienty. Jaká jsou jejich očekávání? Předpokládá se třeba i zvýšení počtu center?

Tomáš POLÁK, redaktor
Ano, přesně tak. I tahle možnost existuje, protože ta výzva počítá se 17 centry. Těch center je nicméně aktuálně jenom 15. A to by ocenila i paní Veronika, se kterou jsem dnes mluvil. Ta kvůli léčbě dojíždí z Liberce až do Teplic.

Veronika BOKOVCOVÁ, pacientka s roztroušenou sklerózou
Tam jsou dvě trvalé lékařky a zbytek lékařů tam dojíždí jenom na prostě na určité dny, že prostě je to...

redaktor
Takže vy jste třeba ráda za to, že to teďka ministerstvo zdravotnictví konečně podpoří?

Veronika BOKOVCOVÁ, pacientka s roztroušenou sklerózou
Určitě. Určitě budeme rádi a rádi bysme i bojovali za to, aby bylo teda MS centrum i v Libereckém kraji...no v Liberci.

Klíčová slova: