Lidé s mentálním postižením se v Lahovicích sžívají s přírodou

 
Náš region

jihozápad

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická má dvě registrované služby – vedle pobytové služby také chráněné bydlení. Zatímco to na Černém Mostě je určeno klientům s nízkou podporou, za kterými personál chodí jen když je potřeba, v Lahovicích je nepřetržitá pomoc čtyřiadvacet hodin denně po sedm dnů v týdnu.  

"V Lahovicích provozujeme službu ve vilce, kde žije šest lidí s poruchou autistického spektra. Je tam velký pozemek a bazén. Prostor jsme získali od hlavního města, když v záplavové oblasti vykupovalo pozemky.  
Právě proto, že se jedná o záplavovou oblast, nemůže tam být umístěn domov pro osoby se zdravotním postižením. 

Klíčová slova: