Kraj bude spolufinancovat bezbariérovou dopravu

 
TV PRAHA

18:00 Zprávy z Prahy

 
Dagmar KOPEČKOVÁ, redaktorka

Středočeský kraj bude spolufinancovat bezbariérovou dopravu pro handicapované. Krajští radní schválili návrh smlouvy mezi organizátory dopravy v Praze a Středočeském kraji - Ropid a DSK.

Petr BORECKÝ, středočeský radní /STAN/

My tady vnášíme určitý pořádek do systému, který tady fungoval minulých 10 letech, protože vlastně bezbariérová doprava fungovala pouze na území Prahy a zákazníci ze Středočeského kraje byli vlastně tak říkajíc jen přibíráni, kdežto teď od nového roku to funguje na základě smlouvy mezi Prahou a Středočeským krajem, kdy se Středočeský kraj spolupodílí na financování bezbariérové dopravy, která je dneska zajišťována pro Prahu a pro obce v prvním pásmu Středočeského kraje.

Dagmar KOPEČKOVÁ, redaktorka

Dopravu pro handicapované zajišťují 2 dopravci a k dispozici je více než 30 speciálně upravených vozidel. Služba zajišťuje přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Petr BORECKÝ, středočeský radní /STAN/

Jsou to vlastně držitelé průkazu zdravotně a tělesně postižení. Jsou to zpravidla kvadrupegici nebo lidi, kteří mají problémy s vnímáním, ať už jsou slepí nebo neslyšící. Tak přesně tyhleti lidé jsou klienty bezbariérové dopravy.

Daniel SRB, manažer projektu BEZBA doprava

Je za námi první čtvrtletí fungování systému BEZBA dopravy. Máme za sebou 15 000 jízd, v průměru kolem 300 jízd denně. Máme registrovaných přibližně 1000 zákazníků. Zhruba 11 % registrovaných klientů má bydliště ve Středočeském kraji a zhruba 17 % jízd je pro klienty ze Středočeského kraje.

Dagmar KOPEČKOVÁ, redaktorka

Roční náklady na službu dříve činily zhruba 13 000 000 Kč. Kvůli většímu zájmu nově kraj počítá s částkou bezmála 17 000 000 Kč. Bližší informace týkající se bezbariérové dopravy je možné dohledat na webových stránkách www.bezba.cz.

Klíčová slova: