Koncert pro Bílou pastelku přispěl na speciální služby pro nevidomé a slabozraké

V průběhu odpoledne se uskutečnila prezentace pomůcek pro zrakově postižené, ukázka vodicích psů, nebo si přítomní mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí.  
 Akci pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a jí založené organizace Tyfloservis, o.p.s. a krajská TyfloCentra.

 Výtěžek sbírky je určen na speciální služby pro nevidomé a slabozraké....

 

Klíčová slova: