Komentovaná prohlídka výstavy 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava

Na komentované prohlídce zprostředkují terapeuti PNJ návštěvníkům nahlédnutí do duševního rozpoložení jednotlivých autorů v době jejich tvorby a přiblíží možnosti využití kreativních technik v psychiatrii. 

  

  Výstava připravená ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava návštěvníkům přiblíží...

 

Klíčová slova: