Každý druhý diabetik má poškozené ledviny

Profi Medicína
Nebolí a zpočátku jejich špatné fungování člověka nijak neomezuje. Postupně však mohou vypovídat službu, a řešením je pak jen transplantace nebo dialýza. Podle lékařů má poškozené ledviny minimálně polovina diabetiků 2. typu u nás. Experti varují, že řada pacientů o tom, že má cukrovku, neví. Přitom k poškození různých orgánů v důsledku vysoké hladiny cukru v organizmu dochází už v rané fázi onemocnění diabetem. Životně důležité orgány dokáže ochránit moderní léčba tzv. glifloziny. Zatím ji podle odhadu lékařů má nasazenou zhruba pouze 7 % pacientů.  

Prvním signálem, že ledviny jsou poškozené, může být bílkovina v moči. Tu zpravidla objeví praktický lékař při preventivní prohlídce nebo při sledování nemocných s diabetem. U diabetu 2. typu pak po nějaké době dochází k nedostatečnému očišťování krve. Poškození v důsledku diabetu může zajít tak daleko, že ledviny začnou úplně selhávat. Pak nemá pacient jinou možnost než absolvovat transplantaci ledvin, a pokud to není možné, tak je odkázán na dialýzu. V současné době v Česku podstupuje dialýzu zhruba 7 000 pacientů, z toho asi 35 % kvůli cukrovce. Zrádnost choroby tkví i v tom, že hrozí trvalé poškození ledvin, ale ukazuje se, že díky moderním lékům lze v úplně počáteční fázi onemocnění následky zvrátit. I proto je klíčové, aby pacient dbal na prevenci a o diabetu a diabetickém onemocnění ledvin se dozvěděl co nejdříve.  
 

Poškození ledvin ovšem není jedinou komplikací, které diabetici čelí. Dřív nebo později jsou podle odborníků ohroženi srdečním selháním. Riziko poškození srdce stoupá s délkou onemocnění, avšak pacienti se o své diagnóze často dozvídají pozdě. Nezřídka přicházejí do ordinací s problémy se srdcem a teprve poté je u nich odhalen diabetes, který jim přitom potíže s velkou pravděpodobností způsobil. Přibližně třetinu všech pacientů se srdečním selháním v Česku tvoří diabetici. Pro ně mají nyní lékaři k dispozici moderní léky, tzv. glifloziny. Ty kromě toho, že léčí cukrovku, umí ochránit i srdce a ledviny. Účinně regulují hladinu cukru v krvi. Přebytečný cukr ledviny vyloučí do moči a díky tomu léčení lidé i hubnou. Zároveň však glifloziny dokáží snižovat filtrační tlak v ledvinách, a tím brání jejich zjizvení, poškození a ztrátě funkce. Riziko nevratného poškození ledvin snižují asi o 50 %. Významně také ovlivňují riziko hospitalizace nebo smrti v důsledku srdečního selhání....
 
Klíčová slova: