Každý druhý diabetik má poškozené ledviny

Nebolí a zpočátku jejich špatné fungování člověka nijak neomezuje. Postupně však mohou vypovídat službu, a řešením je pak jen transplantace nebo dialýza. Řeč je o ledvinách zatížených cukrovkou 2. typu, a nejde jenom o ně. K poškození různých orgánů v důsledku vysoké hladiny cukru v organismu dochází už v rané fázi onemocnění diabetem. Diabetici představují v Česku přibližně třetinu všech pacientů se srdečním selháním. Pro ně mají nyní lékaři k dispozici moderní léky, tzv. glifloziny, které kromě toho, že léčí cukrovku, umí ochránit i srdce a ledviny.  

POŠKOZENÍ RŮZNÝCH ORGÁNŮ V DŮSLEDKU DIABETU  

"Prvním signálem, že ledviny jsou poškozené, může být bílkovina v moči. Tu zpravidla objeví praktický lékař při preventivní prohlídce nebo při sledování nemocných s diabetem. Sice to hned neznamená komplikace a sníženou kvalitu života, ale je to varování, že je nejvyšší čas dostat diabetes, krevní tlak a další nemoci v co největší míře pod kontrolu," upozorňuje na jednu z komplikací nezaléčené cukrovky MUDr. Barbora Doležalová, diabetoložka z INTENDIA kliniky v Chrudimi. Poškození v důsledku diabetu může zajít tak daleko, že ledviny začnou úplně selhávat. "V tom případě nemá pacient jinou možnost než absolvovat transplantaci ledvin, a pokud to není možné, tak je odkázán na dialýzu. V současné době v Česku podstupuje dialýzu zhruba 7 000 pacientů, z toho asi 35 procent kvůli cukrovce," vysvětluje prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

Poškození ledvin ovšem není jedinou komplikací, které diabetici čelí. Dřív nebo později jsou podle odborníků ohroženi srdečním selháním. Riziko poškození srdce stoupá s délkou onemocnění, avšak pacienti se o své diagnóze často dozvídají pozdě. "Nezřídka přicházejí pacienti do ordinací s problémy se srdcem, a teprve poté jim najdeme diabetes. Ten jim přitom potíže s velkou pravděpodobností způsobil," popisuje prof. MUDr. Aleš Linhart, CSc., předseda České kardiologické společnosti.  

POKROK PŘINÁŠÍ NOVÉ MODERNÍ LÉKY, TZV. GLIFLOZINY  

"Praxe ukazuje, že glifloziny účinně regulují hladinu cukru v krvi. Přebytečný cukr ledviny vyloučí do moči, a díky tomu léčení lidé i hubnou. Zároveň však glifloziny dokážou snižovat filtrační tlak v ledvinách, a tím brání jejich zjizvení, poškození a ztrátě funkce. Riziko nevratného poškození ledvin snižují asi o 50 procent," říká MUDr. Doležalová. Glifloziny také významně ovlivňují riziko hospitalizace nebo smrti v důsledku srdečního selhání. "Podle studií se riziko snižuje o 25 procent, což je ve srovnání s dosavadními možnostmi léčby obrovský pokrok. Pacienti díky tomu mají naději na kvalitnější život bez nutnosti opakovaně trávit dny v nemocnici," uzavírá prof. Linhart. ...

 

Klíčová slova: