Jarní Agora 2023: Jak ji viděli účastníci

O víkendu 13. a 14. května 2023 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil už 17. běh Agory – unikátní vzdělávací akce, zaměřené

na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením.  

Jarní Agora 2023 byla závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA) v České republice.  

V plenární sekci zaznělo sedm příspěvků – účastníci se mohli těšit na premiérové představení grafického taktilního displeje Dot Pad či čtecí pomůcky OrCam Read , zajímavých aplikací pro mobilní telefony včetně aplikačního setu Corvus, který v letošním roce slaví 10 let.  

Na výstavě se pak mohli detailněji seznámit...

 

Klíčová slova: