Jak lze snadno získat kompenzační pomůcky

 
REGION OPAVSKO

Dříve či později je potřebuje využít většina z nás. Někdo dočasně, jiný celoživotně. Přesto mnoho lidí neví, kde si například zajistí takzvané francouzské hole, chodítka a další kompenzační pomůcky.  

Zlomená noha, kyčel, přetržené vazy a tak dále. Při všech těchto a spoustě jiných zranění jsou potřeba nejen po případné hospitalizaci kompenzační pomůcky. Valná většina lidí si přitom do doby, než je něco podobného potká, neuvědomuje, že berle nebo podobné pomůcky nedostanou automaticky. Jde o poměrně drahé věci, které si musí každý opatřit sám. Ale netřeba panikařit. Jsou možnosti, jak se ke kompenzačním pomůckám dostat, aniž by to dotyčného přinejmenším dočasně zruinovalo. Existuje pět hlavních cest, jak dané pomůcky získat.  

Od několika stovek po desítky tisíc  

První je samozřejmě koupě. U některých pomůcek cena není závratná. Například několikrát zmíněné francouzské hole lze zakoupit na internetu i za necelých tři sta korun. Pochopitelně ale s kvalitou a životností roste také cena. Kupříkladu chodítko už přijde i na několik tisíc korun. Invalidní vozíky jdou pak už do desítek tisíc, elektrické do stovek tisíc. Mnozí lidé přitom potřebují podobné pomůcky jen dočasně po nějakém zranění a podobně. Druhou možností je, že pořízení potřebné pomůcky uhradí zdravotní pojišťovna. Avšak je potřeba mít splněny veškeré podmínky, přičemž pojišťovny je mají mnohdy nastaveny velmi přísně. "Pokud potřebujete kompenzační pomůcku, navštivte svého lékaře a ten vám pomůcku předepíše na takzvaný poukaz, který je pak schvalován na zdravotní pojišťovně. Ohledně úhrady je to různé, některé pomůcky hradí pojišťovna v plné výši, některé jen částečně.  

Některé typy pomůcek může předepsat pouze odborný lékařneurolog, ortoped či rehabilitační lékař," radí odborníci.  

Nejvýhodnější může být zápůjčka  

Třetí možností je dar. "V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny stále chybí peníze na pomůcku, je možné se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat základní údaje, stručný popis životní situace, zdravotního stavu, na co se žádá. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením," zní další rada z úst profesionálů. Čtvrtý způsob je v jistém ohledu nejpohodlnější a nejlevnější. Tedy alespoň v případě, že kompenzační pomůcku potřebuje člověk jen dočasně, například po rekonvalescenci po zranění. Dočasnou zápůjčku totiž nabízí různé Charity a neziskové organizace. Například Charita Opava půjčí zájemcům cokoli od nástavce na WC po elektrickou polohovací postel. Za zapůjčení elektrické postele je cena 15 korun na den, za vozíček 5 korun na den, chodítko tři koruny na den a berle 20 korun na měsíc.  

Peníze poskytuje také Úřad práce  

A pak je zde pátý, nejspíše nejméně známý způsob. Tím je finanční příspěvek na zvláštní pomůcku, který poskytuje Úřad práce, na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. "Je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, což znamená, že zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než jeden rok, a zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku," popisují specialisté. Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je uveden v příloze číslo 1 zákona číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Klíčová slova: