Host Lucie Výborné - Petr Hubalovský

 
Radiožurnál
03.05.2021 09:05 Host Radiožurnálu
 

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

7 minut po deváté hodině. Krásné dopoledne. Se mnou ve studiu instruktor nácviku soběstačnosti ze společnosti Paraple Petr Hubalovský. Vítám vás tady, dobrý den.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Dobré ránko.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Sedím na židli, Petr proti mně sedí na vozíku, na kterém sedí 18 let. Co se vám stalo?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Měl jsem před těmi 18 lety autonehodu jako spolujezdec, takže se mi vlastně během vteřinky změnil celý život.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A vy jste řídil nebo jste...

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Byl jsem jako spolujezdec.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A přivázaný?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Seděl jsem vzadu a nebyl jsem připoutaný, což určitě na to mělo taky vliv, ale těžko říct.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Takže jste z toho auta nějakým způsobem nedobrovolně vyletěl nebo prostě.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

My jsme vlastně narazili do stromu čelně, takže jsem pravděpodobně prolítnul tím autem, že jsem tím krkem vyrazil sedačku před sebou.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Mně na tom přišlo celé zvláštní, že jeden z těch, co s vámi v tom autě jeli, byl jakžtakž pohyblivý, ale byl v takovém šoku, že telefonovat jste musel vy.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Jo, no bylo to vlastně. Někteří byli zaklíněni, on jedinej mohl být venku, ale prostě byl z toho opravdu špatnej, takže mi držel telefon u ucha, aby jsem přivolal pomoc.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Vy jste o sobě věděl nebo cítil jste něco nebo už jste věděl, že to je špatně?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

No určitě jsem se necítil dobře, ale nějak. Nevím proč, zachoval jsem jako docela chladnou hlavu, ale jako, cítil jsem se... Vlastně tělo jsem cítil jenom tak z půlky a už jsem věděl, že je určitě něco špatně, ale že to bude až takhle vážný, to jsem určitě netušil.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Jak dlouho děláte instruktora nácviku soběstačnosti?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

No myslím si, že už vlastně nějakých 12 let.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Co je na té práci super?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

No asi to nejdůležitější, co je na tom super, že člověk vidí ty výsledky tý svojí práce, že vidí, jak se ty lidi zlepšujou. Vlastně díky jeho radám, jak mění svůj život. Myslím si, že určitě se najdou lidi, kterým jsme svoji prací jako změnili život.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Říká Petr Hubalovský. Dneska se budeme bavit o jeho práci, tedy o nácviku soběstačnosti a taky o Parapleti a taky o sportu a o sexu a o handicapovaných, tedy o kvadruplegicích. Máte-li nějaké otázky, pošlete je na adresu dotazy@rozhlas.cz.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Instruktor nácviku soběstačnosti ze společnosti Paraple Petr Hubalovský je se mnou ve studiu. Pomůže vám nějaký psycholog, když se vám stane něco podobného nebo když se někomu stane něco podobného, co se stalo vám, rovnou v nemocnici? Nebo je to na rodině, na kamarádech, co vás v tom nenechají?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Já si myslím, že je to ze začátku hodně na tý rodině, na těch kamarádech, protože spousta lidí ze začátku nějakou takovouhle pomoc jako odmítá. Je to vlastně pro ty, pro tady tu odbornost to je i takový složitý vůbec se k těm lidem dostat. Potřebujou mít nějakou důvěru, takže určitě ze začátku rodina, kamarádi.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Dá se s tím smířit nějakým způsobem, dá se to přijmout, že člověk prostě na té káře to odsedí ten zbytek?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Tak to bude určitě hrozně individuální. Já si myslím, že jako přijmout se to určitě dá. Samozřejmě v každým určitě nějakým způsobem hlodá, jako že to mohlo být jinak nebo tak. A zase jsou určitě lidi, který to nepřijmou nikdy jo. Znám spoustu lidí, který donekonečna zkoušejí až jako různý alternativy, až bysem řekl až bláznovství, aby to změnili ten osud.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Vy jste potom z nemocnice jel do Kladrub. Tam jste byl 6 měsíců na rehabilitaci. To je taková průměrná délka rehabilitace u kvadruplegiků?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Vlastně po tady tom úraze je to taková běžná délka 5 6 měsíců v tom rehabilitačním ústavu. Řekl bych, že je to. Na jednu stranu je to důležitý, protože člověk opravdu neví nic, na druhou stranu si myslím, že je to zbytečně dlouhý, že člověk tam taky spadne zase do takovýho hroznýho stereotypu, takový letargie bych řekl až pak ke konci, že by to mělo být asi zkrácený. A třeba těch pobytů by mělo být víc a kratších.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A vy jste do Kladrub odjel vleže?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Do Kladrub jsem odjel vleže.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A odjížděl jste z nich vsedě?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Odjížděl jsem vlastně už jako na vozíku, ale neřekl bych, že by jsem odjížděl nějak pohyblivější. Bylo to spíš, že už jsem jako mohl sedět na tom vozíku, nějakým způsobem jsem byl schopný jezdit, ale určitě to jako nebyl žádný zázrak.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Vy jste řekl, "S pomůckou jsem byl schopný se sám najíst, trochu jsem ovládal počítač, telefon a mohl jsem kouřit."

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Jo, jo.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

S jakou pomůckou se člověk sám nají?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Oni existujou různý takový jakoby, jak to říct, takový dlaňový pásky nebo různý úchyty na ty příbory. Různě se ty příbory ohýbají, aby prostě pro každýho se mohla najít pomůcka, s kterou je schopný se najíst. Tady v tom třeba my vidíme velkou budoucnost jako v 3D tiskárně, že si vlastně každý bude moci vytisknout opravdu pomůcku přímo na sebe, což si myslím, že bude jako skvělý.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A aby mu to ergonomicky vyhovovalo, tak jak to potřebuje on.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Ergonomicky vyhovovalo přesně tak, jak potřebuje on.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Mě by teda zajímalo, co se stane při návratu domů. Protože si říkám, že v těch Kladrubech je člověk přece jenom ještě v nějaké společnosti, máte si tam, s kým povídat, ale... Já jsem slyšela mnoho vozíčkářů mluvit o tom, že vlastně se vrátili domů a měli pocit, že tam vůbec nemají co dělat.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Jo, to určitě. Hlavně asi největší problém je, že se člověk vrátí do prostředí a všude naráží na bariéry, protože vlastně... To se může každý teďko rozhlídnout doma a zjistí, jak moc to tam má bezbariérový nebo bariérový. Já jsem teda měl hodně velký bariéry v bytě, takže pro mě to bylo... Jsem byl jako hodně odkázanej vlastně na malinkej prostor a bez nějaký cizí pomoci jsem nebyl schopnej vlastně ničeho.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

To znamená, že když se člověk vrátí domů, tak potřebuje asistenta? Třeba když je kvadruplegik a ruce ho neposlouchají tak, jak by si přál.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Určitě, určitě potřebuje nějakou pomoc a většinou to bejvá někdo z rodiny. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem... Mě hodně pomáhala maminka a potom přítelkyně vlastně, kterou jsem si našel kupodivu v Kladrubech.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Pomůže mi stát? S nějakou finanční vzpruhou.

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

Stát se samozřejmě snaží pomoci, ale jak, nechci to jako, že by to bylo úplně k ničemu, ale určitě to není dostačující.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Co mi nejvíc pomůže v tu chvíli, kdy vlastně se vrátím z těch Kladrub a mám se vnořit do nějakého normálního života?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

No tak určitě nejdůležitější bude to, že to musím já chtít se vrátit do toho normálního života. Mně jako, může to znít, že teď tam pracuje, tak to, ale mě určitě nejvíc pomohlo jako centrum Paraple. Že vlastně jsem tam přijel a tam jsem viděl, co všechno vlastně lidi, kteří jsou na tom stejně jako já, co všechno zvládnou, dělaj. A vůbec ta parta těch terapeutů,, co tam byla, mi vlastně dávali, furt mě podpory v tom, že to jako můžu taky dokázat a to mi asi nejvíc pomohlo.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A co vám v té době z toho, co oni dokázali a vy zatím ještě ne, přišlo třeba nedostižné?

Petr HUBALOVSKÝ, instruktor nácviku soběstačnosti v centru Paraple

V tý době, v tý době. Zaprvý jsem hrozně záviděl jim, že skoro všichni řídili auto, což prostě sem si vůbec neukázal přesto, že bysem řídil auto. A potom třeba ten ten 1 kluk, který řekl, já teďko pojedu domů, udělám si jako k večeři nějakej steak a pudu si lehnout. Já říkám, a koho máš doma? On říká, no nikoho nemám doma. Jako ta představa, že by sem nemusel mít nikoho doma, pro mě byla v tu chvíli úplně jako utopie.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Říká Petr Hubalovský, v centru Paraple je instruktorem nácviku soběstačnosti. Jak se takové věci trénují, i o tom bude následující část našeho rozhovoru.

Klíčová slova: