Host: Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

 
Radiožurnál

10:06 Host Radiožurnálu víkend

 
Jan POKORNÝ, moderátor

Posloucháte Radiožurnál. Trochu zvláštní vydání hosta Radiožurnálu. Zvláštní v tom, protože ho předtáčíme na pražském Výstavišti pár minut předtím než vyběhnou účastníci letošního Běhu pro Světlušku. Jan Pokorný a Lucie Výborná.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Hezký den.

Jan POKORNÝ, moderátor

Jsou tedy moderátory na místě. A Gabriela Drastichová je ředitelkou Nadačního fondu Českého rozhlasu. Dobrý den, Gabrielo.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor

Kolikátý je to váš běh?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

No, můj je to čtvrtý. A věřím, že bude zase úspěšný.

Jan POKORNÝ, moderátor

Co to je úspěšný?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Úspěšný je v tom, že všichni odejdou s úsměvem na tváři, já mám vždycky radost, když vidím lidi, že se tady nehoní za dobrým časem, ale že se honí za dobrým pocitem. A když se tady kolem sebe porozhlédnu, tak vidím v podstatě všechny se usmívat a znovu se vrací ten život do ulici.

Jan POKORNÝ, moderátor

Podívejte se na tuhle paní, jo, ta se vůbec neusmívá, na zádech má nápis úklid.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Úklid.

Jan POKORNÝ, moderátor

To bude asi ten důvod.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Paní se nám drobně potočila zády a všechno jsme vzápětí pochopili.

Jan POKORNÝ, moderátor

Čisto tu je.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Trasy 2,8 km a 4,5 kilometru. Já vím, že je tady spousta opravdu profesionálních skvělých běžců. Nestěžoval si někdo, nebo nebyly nějaké návrhy, jestli by třeba nepřibyla desítka, dvanáctka něco takového? Ne.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ti dychtivý si to oběhnou vícekrát, aby se jako dostatečně zapotili, ale neměli jsme požadavek na prodloužení trasy.

Jan POKORNÝ, moderátor

Kdy budete počítat?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Myslíte počítat peníze.

Jan POKORNÝ, moderátor

Hm.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ty počítáme vždycky až na konci celé té šňůry, protože my těch běhů máme 6, takže vždycky až po té poslední Jihlavě.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Ale teď jsme vlastně, pardon, ve stadiu, kdy už 2 běhy jsou za námi.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ano. Takže 2 už můžeme spočítat průběžně a je to částka přes 300 000 Kč. Ten pražský běh bývá vždycky největší, takže tam se do té pokladny přisype úplně nejvíc peněz.

Jan POKORNÝ, moderátor

A za historii Běhu pro Světlušku suma sumárum podtrženo a sečteno.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Je to přes 20 000 000 korun. /Písnička/

Jan POKORNÝ, moderátor

Posloucháte víkendový Radiožurnálu. U mikrofonu jsou Jan Pokorný a Lucie Výborná a naším hostem je ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Co to pro vás znamená pomáhat lidem. Práce jako každá jiná.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Řekl jste to úplně přesně tak, jak jste mi to vzal z úst. Práce jako každá jiná. Já si totiž myslím, že do té pomáhající profese nemůže člověk jít, protože si tam jde pro vděk, anebo jenom ten dobrý pocit. Chodíme tam i do práce pro peníze, chodíme tam ale i proto, že ta práce ve finále dává nějakej hlubší smysl, ale pořád je to práce.

Jan POKORNÝ, moderátor

Mě by zajímalo, jestli jste se musela dlouho učit to, jak pomáhat, protože člověk má asi tendenci pomáhat lidem tak, jak si myslí, že by jim měl pomáhat, ale oni ti lidé si leckdy myslí, že by se jim mělo pomáhat jinak, jestli mi rozumíte.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ta nevyžádaná pomoc je někdy tragédie v té naší pomáhající profesi. Mě to asi naučilo, když jsem 10 let zpátky pracovala s duševně nemocnými, a to byla cílová skupina, která mě vyškolila v tom, že ne to, co si já myslím, že by pro ně bylo dobré pro ně skutečně dobrým je a od té doby se tím řídím.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Jak takové vyškolení v praxi vypadá, abychom si udělali nějakou představu?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

No, já jsem tehdá měla takové ty idealistické představy, že všichni duševně nemocní bez ohledu na to, jaký blud si žijí, tak by vlastně měli mít nárok jít normálně do zaměstnání, pracovat a vymysleli jsme pro ně úžasný projekt a ve finále jsem zjistila, že to pro ně jako není, že je dlouhá cesta od toho období, kdy oni jsou opravdu jako v aktivní nemoci do toho, aby si našli plnohodnotný zaměstnání a tehdá mě to jako vyškolilo.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

A je to v tomhle ohledu s nevidomými a slabozrakými jednodušší?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Je to jiné, je to zase úplně jiná cílová skupina. Já se setkávám s těmi, kteří v tom životě chtějí něco změnit, ale každý zvolil jiný tempo tý změny, jinou cestu k té změně. A já vždycky ráda vidím, jako ráda je na té trase sledu a Světluška má to jedinečný, tu svoji historii, těch 20 let za sebou a s námi opravdu ti lidé rostou, takže my je vidíme od období, kdy jsou ve škole, dneska je tady s náma i škola Jaroslava Ježka, to jsou ty děcka na základní škole, my je pak vidíme, jak přes tu praktickou školu se dostanou na gymnázium v Nových Butovicích a pak nám zazpívají na Koncertě pro Světlušku, nebo je vidíme na nějakých sportovních utkáních zrakově handicapovaných a vidíme je třeba i nastoupit do práce, a to mám moc ráda, že tu jejich trajektorii tím životem můžeme sledovat.

Jan POKORNÝ, moderátor

Mě by ještě zajímala jedna věc, když se ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, který má pod sebou projekt jako je Světluška, ale také Ježíškova vnoučata, zkouší zamyslet nad tím, jak se vcítit do těch, jimž pomáhá, je to tak, že jdete třeba po ulici a zavřete na chvíli oči?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Já to tak třeba nedělám. Já s nimi hodně mluvím. A ráda vyprávím i ten příběh, že já jsem se vlastně do té pozice ředitelky dostala tak, že jsem rok intenzivně pracovala jako kolegyně se zrakově postiženými a oni mi tenkrát sami pomohli se připravit na to výběrové řízení, to možná ani nevíte, Honzo, ale opravdu jsme strávili víkend...

Jan POKORNÝ, moderátor

My jsme vás vybrali ve správní radě.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Že mě připravovali na to, co by oni od takové ředitelky Světlušky vlastně očekávali. Já jsem to pak jenom přetlumočila.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Takže jste to naplnila?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Já věřím, že jo, chtěla bych tomu věřit.

Jan POKORNÝ, moderátor

Je pravda, že máte hrůzu ze tmy?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Poprvé, když jsem byla v Kavárně potmě, kde jsem zažila takovou tu tmu, kde se opravdu po čtvrthodině nerozkoukáte, tak jsem z ní strach měla, potřebovala jsem, aby se mě někdo dotkl, nebo na mě někdo mluvil, abych se toho strachu zbavila.

Jan POKORNÝ, moderátor

Přešlo to.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ano.

Jan POKORNÝ, moderátor

Protože za chvíli je tma, že jo, tady při Běhu pro Světlušku.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ale mám v kapse čelovku, takže já si rozsvítím.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Navíc jsme v Praze, takže tady světelný smog a pro ty odvážnější člověka není úplně potřeba.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

/Písnička/

Jan POKORNÝ, moderátor

Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z pražského Výstaviště. Rozhovor natáčíme pár minut předtím, než začne další ročník populárního Běhu pro Světlušku, kterého se zúčastňují tisíce lidí, vidomí, nevidomí. A účastníci se poznají právě podle toho, že mají na čele čelovku. Naším hostem je a ta dáma, která mě doplnila, Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu. Před několika měsíci, nebo už je to vlastně rok, tak vedle projektu Světluška přibyl ještě další projekt, který založil kolega Martin Ondráček a Olga Štrejbarová trochu na zelené louce, trochu punkersky Ježíškova vnoučata. Jaký je mezi těmi projekty vztah?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

No, my jsme ten vztah vlastně objevili až po cestě. Tím, že jsme začli plnit přání seniorů, tak jsme mezi nimi objevili i celou řadu seniorů, kteří potřebují pomoc i Světlušky, takže se nám ty projekty krásně propojily, vlastně se časově krásně doplňují, protože Světluška tu svoji sezónu zakončuje většinou koncertem Světlo pro Světlušku v říjnu a v listopadu zase krásně nasedáme na tu kampaň Ježíškových vnoučat v předvánoční době, takže myslím si, že se ty 2 sestry jako krásně doplňují.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Navíc teda, když teď budu u Světlušky, tak sezóna začíná právě běhy. Je to tak.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ano, ano.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Kolik dneska poběží nevidomých?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

V Praze jich běhá úplně nejvíc ze všech těch měst. Je to i proto, že ta síť sociálních služeb pro zrakově postižený je v Praze jako nejbohatší, taky je tady spousta škol, je tady spousta sportovních oddílů pro zrakově handicapované, takže dneska tady bude, myslím si, víc než 70 běžců se zrakovým postižením, běhají se svými traséry, támhle už vidím, to jsou určitě studenti z Nových Butovic, to je Gymnázium pro zrakově postižené, ale mají přijít i studenti...

Jan POKORNÝ, moderátor

Myslíte támhle ti v těch žlutých vestách.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ano, ano. Nosí vestičky slabozraký nebo nevidomý a ten jejich trasér nebo vodič potom nosí vestičku, která má nápis trasér nebo průvodce.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

V rámci Světlušky v rámci koncertu Světlo pro Světlušku je možné si vyzkoušet a vidět spoustu neuvěřitelných rolí, ve kterých nevidomí sportovci působí. Viděla jsem a měla jsem tu čest jet i s tzv. slepým banditou. Jak jste si s ním užili vy?

Jan POKORNÝ, moderátor

Co to je slepý bandita?

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

To je nevidomý řidič. Já jsem jela...

Jan POKORNÝ, moderátor

Já vím, já to viděl.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Byl to neuvěřitelný zážitek. Co vy, Gábino.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Já jsem slepému banditovi teda na místo spolujezdce nesedla, ale viděli jsme ho na brněnském okruhu, kde pokořil rekord jízdy za volantem a vím, že se teď chystá i na jízdu na motocyklu.

Jan POKORNÝ, moderátor

Jak to, jak to může udělat?

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

On má vedle sebe tak jako dneska běžci na Světlo pro Světlušku mají vodiče, tak on má vedle sebe navigátora, který mu prostě říká směr, říká mu řazení a tak dále, samozřejmě, že ta trať není nijak extrémně kopcovitá, zatáčkovitá, ale jenom to, co ten člověk předvede v tom autě, je neuvěřitelné. Petr Haluška za volantem. Na sedadle spolujezdce je navigátor Robert Kotlaba.

osoba

Tak nezapomeň si vestu a zrcátka.

osoba

Ať sedíme v jakýmkoli voze, tak je důležitá hlavně bezpečnost za volantem a sedíme teda v Mazdě. Roberte, je to 1.4.

osoba

Je to tak.

osoba

1.4. Myslím, že 100 koní, takže zkusíme, co to udělá. Takže startujeme.

osoba

Plyn.

osoba

Okay.

osoba

V pohodě, rovně, levá 1 ještě, drž to a rovně, doleva, dej si dvojku, rovně, tak a pravá, rovně, rovně, tak, no, teď jsme v takovým plácku, takže já bych asi dozadu nejezdil úplně...

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Můžu se zeptat Petra, jestli vnímá, že jedeme, já do toho radši nebudu mluvit, já se trošku bojím.

osoba

Otočka doleva. Levá. To jsem neviděl, tak levá jedna, lepší a rovně, trošku tě to tahá doprava pořád. Dobrý. Krása.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka

Teda myslela jsem si, že se budu bát, ale nebojím se vůbec. Teď už se trochu bojím, přidáváme.

osoba

Pravá 1. Brzdi. Nemusíš tolik, tady je dost místa. Brzdi. Brzdi.

Jan POKORNÝ, moderátor

To je, řekněme, taková v tom nejlepším slova smyslu kuriozita, ale, Gabrielo, vy přece musíte být dnes a denně účastna i takových těch normálních běžných lidských příběhů, které prožívají lidé s vadami zraku nebo nevidomí. Pak jste v práci, pak máte padla, máte padla i v hlavě?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Snažím se mít padla i v hlavě, protože jinak by ta práce dělat nešla, ale jako mámu se mě samozřejmě nejvíc dotýkají ty příběhy dětí a rodin, které pečují o zrakově postižené děti a ty si dost často nosím domů a přemýšlím o nich. Přemýšlím o tom, jak bysme mohli pomoct nad rámec té běžné pomoci, kterou Světluška umí, a to je podpořit finančně, takže se snažíme těm rodinám být i jako partnerem právě na té cestě životem, pomoc jim i zapůjčením nějaké pomůcky nebo nasměrováním na vhodnou službou nebo do vhodné školy, do sportovního oddílu, tak to jsou ty příběhy, který se mě dotýkají a většinu si je nesu domu.

Jan POKORNÝ, moderátor

My víme, že celý tým Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu dělá tu práci skvěle, ale víte, kdy mně spadla brada první, druhá.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

To nevím, nechám se podat.

Jan POKORNÝ, moderátor

Když jste, když jste pomáhali na jižní Moravě po tom tornádu, to byl teda fenomenální dobrovolnický výkon organizačně, ale určitě i emočně. Jak na to vzpomínáte?

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

No, šli jsme do něčeho, co jsme vůbec neuměli, protože ten tým Světlušky se od posledních povodní, kde jsme vlastně byli taky účastni humanitární pomoci, tak se obměnil, takže všichni, kteří jsme tam byli, tak jsme humanitární pomoc dělali úplně poprvé. Ale bylo na tom jedinečné to, že se ty nevládní organizace spojily a bylo nás 9, kteří jsme v tom terénu byli a my jsme se mohli od těch matadorů, jako je Člověk v tísni, ADRA, Diakonie, tak jsme se mohli učit, a tohle mám jako moc ráda, když my můžeme předat to, co dobře umíme dělat my. Na druhou stranu se zase naučit od těch ostatních, takže pro mě to byl jako velký adrenalin a byla jsem moc pyšná na to, že jsme dokázali i díky Českýmu rozhlasu být na místě jako první, protože měli jsme na místě reportéry, kteří se převlékli trička Radiožurnálu do triček dobrovolníků Badačního fondu a sepisovali žádosti o finanční pomoc s těmi lidmi, co tam, co tam v těch obcích, v 7 obcích byli, takže na to jsem jako dodneška pyšná, že jsme dokázali tu humanitární pomoc doručit jako první.

Gabriela DRASTICHOVÁ, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Klíčová slova: