Hledají s nevidomými cestu ve tmě. V soutěži vodicích psů rozhodovala sehranost

Soutěžícími byli těžce zrakově postižení lidé a jejich čtyřnozí vodicí společníci. Klání bylo rozdělené na dvě části, a sice na takzvanou frekvenci, která spočívá v absolvování předem stanovené trasy a cviky poslušnosti.

 Při frekvenci jde dvojice (nevidomý a vodicí pes) po učené trase, rozhodčí, kteří je následují hodnotí souhru dvojice a přesnost společné práce. Rozhodčí pak práci dvojice bodují. Kdo dostal nejvíce bodů z frekvence i cviků poslušnosti, vyhrál....