Globus Olomouc podpoří 150 tisíci korunami organizace JITRO a JAN

Již šestým rokem každý z patnácti hypermarketu Globus podpořil finančními dary veřejně prospěšné organizace, nemocnice či školy ve svém blízkém okolí prostřednictvím programu Globus Lepší svět. V letošním roce se program soustředil na podporu péče a zdraví ve společnosti a rozdělil celkem 2 250 000 korun po celé České republice.

Olomoucký Globus letos podpořil organizaci  JITRO Olomouc, o.p.s, která za darovaných 100 tisíc korun pořídí do svého denního stacionáře klientům s mentálním a kombinovaným postižením polohovací a kompenzační pomůcky. Částku 50 tisíc korun pak předal organizaci  JAN – Jdeme Autistům Naproti z.s., čímž přispěl na organizaci táborů pro děti s poruchou...

 

Klíčová slova: