Fotbalová a futsalová akademie pro neslyšící Luhačovice

Vytváříme fotbalovou a futsalovou akademii pro mládeže (chlapci a dívky). Zdravím všem klubům, informační plakát (věková kategorie – žáci od 8 do

14 let, junioři od 15 do 18 let, dívky od 8 do 18 let, nad 55 dB sluch – neslyšící, nedoslýchavý, ohluchlý a také uživatelé kochleárního implantátu)  

Přihlašujte se do 29. května na email: , Prosím všechny o sdílení, aby se to dostalo i těch, kteří mezi tyto skupiny patří....

 

Klíčová slova: