Dysfázie není opožděný vývoj řeči. Jak se dysfázie projevuje?

Vývojová dysfázie je poruchou centrálního zpracování řečového signálu. Projevuje se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, přestože podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.

Co je to dysfázie?

...

 

Klíčová slova: