Dům s pečovatelskou službou U Zlaté studně nabízí klid a pohodlí

 
Jedna

Při procházkách po Malé Straně můžete narazit i na nenápadnou uličku s názvem U Zlaté studně. Je slepá a měří zhruba 160 metrů. Vzhledem k její poloze se místu v minulosti říkalo také Pod Valy hradu pražského, od poloviny osmnáctého století Pětikostelí a později také Sněmovní.  

Současný název ulice se odvozuje od reliéfu nad vchodem do domu U Zlaté studně, č. p. 166/4, který zobrazuje Krista u studny. Vytvořil ho sochař a řezbář Josef Malinský (1756–1827). Ulice patří pro svou polohu a malebnost k vyhledávaným pražským zákoutím. A právě zde, v čísle popisném 169/1, se od roku 2002 nachází další z domů s pečovatelskou službou (DPS). Provozuje ho Středisko sociálních služeb, jehož zřizovatelem je městská část Praha 1.  

"Dům s pečovatelskou službou U Zlaté studně se otevřel před více než dvaceti lety po rozsáhlé rekonstrukci původního stavení. Je součástí čtvrtého okrsku pečovatelské služby," uvedla Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1.  

Co je to vlastně dům s pečovatelskou službou? Je to dům s nájemními byty, v nichž mají obyvatelé stejná práva a povinnosti jako v každém jiném nájemním bytě. Mají tedy nájemní smlouvu a bydlí sami, případně s partnerem či partnerkou.  

V bytě si mohou vařit, uklízet, zařizovat si a hradit drobné opravy. Výhodou je blízkost pečovatelské služby, kterou však obyvatelé domu nemusejí využívat. Je jim ale k dispozici do budoucna, kdy se s přibývajícím věkem sníží jejich soběstačnost. V každém bytě je pak samozřejmostí možnost zřízení služby tísňové péče, která je poskytována nonstop.  

Dům s pečovatelskou službou na rozdíl od domova pro seniory není pobytové zařízení se zdravotní péčí a sociálními službami poskytovanými čtyřiadvacet hodin denně. Není v něm přítomen lékař ani zdravotní sestra. Obyvatelé domů s pečovatelskou službou docházejí k praktickému lékaři i k odborným lékařům podle vlastního výběru. Dům s pečovatelskou službou tedy není vhodný pro člověka, který potřebuje trvalou zdravotní péči. Pro takový případ je potřeba zvážit umístění do některého pobytového zařízení pro seniory.  

Součástí Domu s pečovatelskou službou U Zlaté studně je osm garsoniér, tři byty 1+1 a jeden bezbariérový byt 1+1. V domě je velký výtah, terasa, jídelna a také stupňovitá zahrada k odpočinku s krásným výhledem na Prahu. Přístup na ni je možný i s pomocí schodolezu. "Máme tady i relaxační místnost s přímořským mikroklimatem," doplnila Helena Čelišová. Své zázemí tu mají samozřejmě  

i pečovatelé, a to včetně kanceláře koordinátora pečovatelské služby. Zdejší koordinátorkou je Jitka Peštová, která je k dispozici na mobilním telefonu s číslem 724 021 783 anebo na e-mailové adrese: pestova@socialnisluzbyp1.cz.  

O umístění do domu s pečovatelskou službou mohou žádat ti, kteří splňují stanovená pravidla pro přijímání a vyřizování žádosti o pronájem malometrážních bytů. A také naplňují podmínky pronájmu v DPS a bytovém DPS v Praze 1.  

Žádost o umístění do DPS přijímá a vyřizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a služeb Úřadu městské části Praha 1. Více na www.praha1.cz.  

Foto: Za pěkného počasí láká terasa k posezení  

Foto: Krásný výhled z terasy  

Foto: Jaroslav Tatek

Klíčová slova: