Dřív se syn válel po zemi a křičel, dnes můžeme jet MHD nebo navštívit restauraci

Irena Vítovcová z Plzně je předsedkyní a ředitelkou občanského sdružení Procit, které se zaměřuje na pomoc jedincům i celým rodinám, jimž nějakým způsobem zasáhl do života autismus. Pomáhá tak mnoha lidem z celého kraje. Sama má syna, který trpí těžkou formou poruchy autistického spektra.

"Autismus je vrozená porucha postihující sociální a komunikační sféru jedince. Jedná se o nevyléčitelnou vadu, člověk s autismem žije, a záleží na tom, jakou míru poruchy autistického spektra jedinec má. Může mít lehkou, ale i tu nejtěžší formu, která je spojená s problémovým chováním a dotyčný třeba ani nemluví," popsala na...

 

Klíčová slova: