Dotazník pro klienty s míšní lézí, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v období 2020/2021

Kolegové z Centra Paraple a Spinální jednotky FN Motol připravili dotazník, určeným osobám s poškozením míchy, které prodělaly Covid-19. Dotazník má pomoci popsat průběh onemocnění u osob po poranění míchy a na jeho podkladě reagovat na získané poznatky.

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku určeného klientům, kteří prodělali Covid-19, do 11. dubna 2021, odkaz https://forms.gle/uhh1nb69W4oqUkqQ6.  

Pokud jste byli osloveni přímo ze SJ Motol či z Centra...

 

Klíčová slova: