Dotace pro registrované sociální služby

22.04.2022 - Zastupitelstvo města projednalo a schválilo návrh na rozdělení dotací pro spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2022 a 2023.

Na podzim roku 2021 zastupitelé schválili víceleté financování sociálních služeb jejich poskytovatelům registrovaným v Libereckém kraji na období let 2022-2023 a v rozpočtu k tomu účelu alokovalo 8,6 mil. korun. skutečně nyní rozdělili 8,2 mil. Kč.  

"Do dotačního programu se pro období 2022-2023 přihlásilo 17 oprávněných žadatelů, kteří požádali o dotace na 33 druhů sociálních služeb v celkovém finančním objemu 8 368 058 Kč, skutečný objem rozdělených financí se rovná částce 8 223 000 Kč," vypočítává náměstek pro oblast sociální David Mánek.  

Advaita, z.ú., služby odborné sociální poradenství, částka 374 000 Kč, Advaita, z.ú., služby následné péče, částka 260 000 Kč, Advaita, z.ú., služby terapeutické komunity, částka 240 000 Kč, Anděl Strážný, z.ú., služby tísňové péče, částka 147 000 Kč, Centrum LIRA, z.ú., služby rané péče, částka 577 000 Kč, Centrum LIRA, z.ú., sociálně aktivizační...

 

Klíčová slova: