Digitální psí občanky již rok usnadňují život lidem s postižením

 
Vaše 5

Asistenční či vodicí pes znamená pro člověka s postižením výrazné zlepšení kvality života. Se speciální psí občankou organizace Assistance Dogs International (ADI) pak mají tito psi přístup i do míst, kam jinak zvířata nesmějí.  

Digitální identifikační karta asistenčního psa dokládá, že pes slouží svému majiteli jako zdravotní pomůcka podobně jako třeba vozík či slepecká hůl. Takto označený pes má například výjimku u velkých leteckých přepravců a může doprovázet lidi s postižením i na palubě letadla. Status asistenčního psa z akreditované organizace ADI dává dopravci jistotu, že nejen pes, ale i jeho držitel se budou chovat tak, aby nenarušovali bezproblémový průběh ces -ty. Před rokem byl projekt psích občanek ADI zaveden do praxe i v České republice a první reakce jsou veskrze pozitivní.  

"Naši klienti hlásí, že zejména v zahraničí jim identifikační karta velmi usnadňuje život. Přístup se psem je pro ně jednodušší jak v dopravních prostředcích, tak například v hotelech a dalších provozovnách," uvedla Zuzana Daušová, ředitelka Centra výcviku psů pro postižené Helppes. Právě organizace Helppes patří mezi 48 akreditovaných evropských členů organizace ADI a je do projektu psích občanek zapojena.  

Digitální identifikační kartu, kterou lze uložit do jakéhokoliv mobilního zařízení, mohou zís -kat pouze psi, kteří splňují závazné standardy ADI a spadají pod ověřenou akreditovanou organizaci. Tato "občanka" také dává jistotu, že získá pečlivě a odbor ně vycvičeného asistenčního psa. Veřejnosti pak zaručuje, že se nejedná o tzv. falešného asistenčního psa, protože kartu nelze zfalšovat. Je opatře -na, krom informací o psu, jeho držiteli, organizaci, která ho vycvičila, a datu platnosti, také aktuál ním datem a časem.  

Helppes * Organizaci Helppes, která prostřednictvím speciálně vycvičených psů pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti, založila a vede Zuzana Daušová. * Výcvikový areál, kde Helppes nejen cvičí asistenční psy, ale také každoročně pořádá zajímavé akce i kurzy společenské výchovy psů pro širokou veřejnost, sídli v Plzeňské ulici v Motole.  

Foto Helppes

Klíčová slova: