Diabetik a self-management: Zpověď edukačních sester ze zahraničí

Je to právě zdravotní sestra, která diabetika provází léčebným režimem v co nejužším slova smyslu. A neděje se tak pouze v tuzemsku, ale i na celém světě. Předává člověku s cukrovkou potřebné informace, které jsou nezbytnou součástí tzv. self-managementu. Za tímto pojmem se jednoduše skrývá sebeřízení nebo sebeobsluha. Pojďme si nastínit, jak na tuto problematiku nahlíží diabetologické sestry z Bruneje nebo Velké Británie.

Nejsou to však jen prosté informace, které zdravotní sestry diabetikům předávají. Častokrát jim bývají i jakousi "vrbou" a oporou v nelehkých dobách. Snaží se...

 

Klíčová slova: