Děti trpí obezitou

 
Prima

18:55 Hlavní zprávy

 
Roman ŠEBRLE, moderátor

Velký problém českých dětí: obezita. V Česku přibývá dětí s nadváhou. A podle odborníků za to nemůže jenom pandemie koronaviru, ale také rodiče, školy a stát.

Eva Hecko PERKAUSOVÁ, moderátorka

Lékaři tvrdí, že pokud se pohyb u dětí nezmění, mohou se už v nízkém věku potýkat se zdravotními problémy, a to i těmi psychickými.

Kristýna MALÁ, redaktorka

Podle údajů Světové zdravotnické organizace má v Česku téměř 28 % dětí nadváhu, a 10 % je dokonce obézních. Částečně za to může covid.

Martin MATOULEK, tělovýchovný lékař, vedoucí Obezitologického centra 1. LF UK a VFN v Praze

Všichni omezili běžnou pohybovou aktivitu přibližně o 30-40 % a o 100 % jsme omezili sportování. A to vedlo k tomu, že některé děti přibraly nějaký kilogram.

Pavel KOLÁŘ, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol

Snižuje se množství spontánní pohybový aktivity a je důležité přitáhnout na hřiště a rozvíjet určité koordinační schopnosti, zvyšovat tělesnou zdatnost i u dětí, které prakticky tu pohybovou aktivitu mají minimální.

Kristýna MALÁ, redaktorka

Že měly děti problémy se po dlouhé distanční výuce rozhýbat, potvrzují i učitelé.

Filip ŘEHULKA, učitel tělocviku na ZŠ

Si zvykly na to, že spoustu věcí dělat nemusí, mají velkou možnost úniku, odpojit se, vypnout se, nezúčastnit se spoustu věcí, žáci, který nezvládnou ty základní cviky, mezi který patří třeba i kotoul vpřed, vzad, letmo, tak se vždycky najdou. 4, 5, 6 kousků, který to nezvládnou.

Kristýna MALÁ, redaktorka

Lékaři i trenéři se shodují, že ke sportu a zdravému stravování by děti měli vést především rodiče.

Martin MATOULEK, tělovýchovný lékař, vedoucí Obezitologického centra 1. LF UK a VFN v Praze

Tlustí rodiče mají většinou podobný návyky jako ty děti, tak to dítě prostě opisuje vzory, pokud já mu nepůjdu příkladem a nepokusím se o změnu, tak to dítě se bude vyvíjet v mých šlépějích.

Kristýna MALÁ, redaktorka

A někteří odborníci ukazují prstem i na stát.

Přemysl CHALOUPKA, ředitel nadace Sport2Life

Čísla jsou alarmující a myslím si, že tady trošku pokulhává role státu, protože bych očekával, že se budeme koncentrovat právě u dětí na to, abysme předcházeli těm civilizačním chorobám a obezitě.

Jakub VEČERKA, mluvčí Národní sportovní agentury

Tam, kde dříve celá třída sportovala a byla maximálně 1, 2 omluvenky, tak nyní se pravidelně omlouvá až polovina třídy.

Kristýna MALÁ, redaktorka

60 % dětí podle studie nadace Sport2Life tráví u počítače více než 2 hodiny denně. 15 % z nich není zapojeno do žádného druhu fyzické aktivity, přitom podle odborníků stačí jenom něco dělat. Tady na základní škole dneska trénují děti skok daleký. Rekord je tady 4 m. Jak jsem na tom já, tak to si právě vyzkouším.

ukázka

No, 263.

Kristýna MALÁ, redaktorka

S nadváhou i obezitou se pojí riziko třeba cukrovky, vysokého tlaku a kloubních potíží. Monika Beránková a Kristýna Malá, CNN Prima News.

Klíčová slova: