Děkujeme NF Umění doprovázet za možnost zakoupit antidekubitní matraci Děkujeme NF Umění doprovázet za možnost zakoupit antidekubitní matraci

Hospic z daru zakoupí speciální antidekubitní matraci Finanční dar ve výši 40 tisíc korun předali v pondělí 13. června 2022 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv.... 

 

Klíčová slova: