Dehonestace zrakově postiženého

 V tomto textu bych chtěla upozornit na některé nevhodné komentáře či dotazy vůči někomu, kdo má těžký zrakový hendikep. Poznámky, které zde popíšu, jsou nevhodné, některé původně asi tak míněny nebyly, ale v konečném důsledku se do komunikace mezi lidmi nehodí. 

Klíčová slova: