Daniel Prokop: Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Výzkum mezi rodiči dětí se SVP o tom, zda se mohou svobodně rozhodnout, kde má být dítě vzděláváno.

Jaké mají rodiče zkušenosti se školským poradenským zařízením (ŠPZ)? Jak jsou obeznámeni s významem výstupů ŠPZ? Mají zkušenost s požadavky či různými formami nátlaku na odchod dítěte ze školy?  

Pětině rodičů dětí se SVP někdo v okolí navrhoval/požadoval, aby jejich dítě přestoupilo jinam  

Téměř desetina (9 %) rodičů se SVP kvůli takovému návrhu/požadavku především školy a pracovníků ŠPZ mění svému dítěti školu. Škola s požadavkem na přestup jinam přichází častěji, pokud rodič obdržel dokument ŠPZ s informací, že se má dítě vzdělávat v jiném typu školy/třídy. I mezi dětmi, kterým ŠPZ naopak doporučuje zůstat ve stejném typu školy, reportuje 6 % rodičů návrh/požadavek školy, aby dítě přestoupilo jinam. Požadavek na změnu školy se nejčastěji objevuje u dětí s lehkým mentálním postižením, poruchami chování a nezdravotními druhy znevýhodnění.  

Třetina rodičů s dítětem, kterému byla ještě před zápisem přiznána podpůrná...

 

Klíčová slova: