Chcete provozovat chráněnou dílnu? Jaké jsou její nevýhody

Speciální prostor K vytvoření provozu pro chráněnou dílnu je potřeba udělat mnohé technické úpravy. Prostorové uspořádání musí zohledňovat používání pomůcek, ovladačů, sedaček, stolů, invalidních vozíků apod. Přístup musí být pro všechny snadno zvládnutelný.

Individuální přístup k zaměstnaným  

Provozovatel chráněné dílny musí zajistit individuální přístup k zaměstnancům. Budou jim znázorněny pracovní postupy, nácviky činnosti, instruktáž. Zajistí se odborný dohled zdravotních rehabilitačních zaměstnanců, aby se zdolávaly psychické bariéry. ...

 

Klíčová slova: