Centrum pro zdravotně postižené - Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s - OPAVA

V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů.  

Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce....

 

Klíčová slova: