Čemu se vyhnout při setkání se zrakově postiženým?

Tento text přináší pár příkladů toho, jak postupovat v případě, že potkáte někoho, kdo má zrakový hendikep. Jedná se o zkušenosti samotných zrakově postižených; jsou to příklady ze života, které se v komunikaci vyskytují nejčastěji. Tyto nešvary stran přístupu k postiženému pak bývají často zdrojem frustrace a napětí.

Linda v uličce mezi židlemi při přípravě besedy

Pozdrav a kontakt

Pokud člověk nemá zrakovou kontrolu, pak se orientuje...

Klíčová slova: