Bývalá fara se mění ve školu. Děti se speciálními potřebami tam nastoupí v září

Základní školu, která se otevře v příštím školním roce, budou navštěvovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například s různými formami autismu, narušenou komunikační schopností nebo se zdravotními hendikepy. Bude se tam platit školné.

 K založení školy vedla ředitelku Ludmilu Cikánkovou obecná nedostupnost podobně specializovaných vzdělávacích zařízení. Škol, které by poskytly zázemí dětem, jež se potýkají například s fyzickým znevýhodněním...

 

Klíčová slova: