Brodská Charita: pokroky postižených děti hlídá i online, potřebuje ale posily

 Pracovníky Střediska rané péče, které funguje při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, ani pandemie nezastavila. Za rodinami s handicapovanými dětmi dojíždějí i v této době a nově se přesunuli také na internet. Vzhledem k jejich velkému vytížení teď shánějí posily do týmu.

 "Novinkou, která vznikla v reakci na současnou situaci, jsou online rozhovory. "Pokud se rodina bojí setkávat nebo je v karanténě, tak s nimi komunikujeme přes internet. Prostřednictvím videohovoru můžeme sledovat, jak s dítětem pracuje a zda jsou viditeln...

 

Klíčová slova: