Braillská tiskárna pro zrakově postižené školáky v Plzni

Každý z patnácti hypermarketů Globus podporuje šestým rokem finančními dary veřejně prospěšné organizace, nemocnice či školy ve svém blízkém okolí prostřednictvím programu Globus Lepší svět.

Od letoška se program soustředí na podporu péče a zdraví ve společnosti. Plzeňský Globus tak letos podpoří Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25, která dar 150 tisíc korun použije na pořízení braillské tiskárny (tiskárna slouží k převodu psaného textu do 6-ti bodového Braillova písma formou vytlačených bodů). Globus Lepší svět letos rozdělí celkem 2 250 000 korun.  

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 již více než 30 let pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát a speciálně pedagogické centrum, které...

 

Klíčová slova: