Braillovo písmo už je i na kontejnerech

Písmem pro nevidomé jsou nově označené nádoby na tříděný odpad v ulici Wolkerova. TyfloCentrum Olomouc o.p.s. – Regionální pracoviště Prostějov oslovilo, s podnětem občana, Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova se žádostí o možnost umístit na kontejnery na tříděný odpad, na stanovišti ve Wolkerově ulici, popisky v Braillově písmu.

"TyfloCentrum nechalo plastové popisky vyrobit na dva kontejnery na plast a dva kontejnery na papír. Označení byla v minulém týdnu se souhlasem Statutárního ěsta Prostějova na kontejnery instalována. Další značení kontejnerů popisky v Braillově písmu bude pokračovat dle potřeby a zájmu občanů," potvrdil...

 

Klíčová slova: