Albertovský den podpořil pacienty po úrazech mozku

 
TV PRAHA

18:00 Zprávy z Prahy

 
Dagmar KOPEČKOVÁ, redaktorka

V městské části Praha 2 se uskutečnil první ročník osvětové a prospěšné akce s názvem Albertovský den. Cílem akce bylo zviditelnění a podpora pacientů po úrazech mozku.

Yvona ANGEROVÁ, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN

Jako klinika rehabilitace se dlouhá léta zabýváme rehabilitací pacientů po poraněních nebo jiných poškozeních mozku. Vidíme, co všechno mají za problémy a snažíme se hledat nějaké zase další nové cesty, jaj jim vlastně rozšířit možnosti zábavy, překonávání svých limitů, překonávání určitých problémů. Albertovský den je den, který organizuje naše klinika ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Rehalb, která vznikla při naší klinice. A kromě toho jsme se spojili tady se Cestou za snem, která vlastně nabízí takové trenažéry, na kterých mohou sportovat právě lidé, kteří mají nějaké problémy pohybové.

Dagmar KOPEČKOVÁ, redaktorka

Akce byla určena pro pacienty zdravotníky, ale i širokou veřejnost. Návštěvníci se na místě podrobně seznámili s problematikou péče o pacienty po úrazech a cévních mozkových příhodách. Vyzkoušet si mohli mimo jiné i rehabilitační pomůcky nebo aktivity zaměřené na trénink paměti.

účastník akce

Je důležité pořádat takovéto akce z toho důvodu, že v povědomí široké veřejnosti to poškození mozku není až tak dobře rozšířeno. Je potřeba lidi informovat obecně a tohle je dobrý způsob, protože tady může vlastně kdokoliv a je to zadarmo.

účastník akce

Aby všichni lidi viděli, že i ten handicapovaný má možnost sportovat, účastnit se různých akcí, my s Cestou za snem jezdíme maraton kolem celé České republiky. Jezdili jsme sem léta na tu kliniku rehabilitační a všem bych chtěla moc poděkovat.

účastník akce

Každej si prostě uvědomí, že handicapovaný dokážou prostě dělat věci jinak, ale můžu dělat podobně něco jako zdravý lidi.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy, starostka Prahy 2 /ODS/

Je to výzva pro celou naší společnost, abysme opravdu umožnili těmto lidem, aby se zařadili do života, aby mohli fungovat společně s námi, aby se mohli zařadit do pracovního života atd.

Dagmar KOPEČKOVÁ, redaktorka

Zájemci o problematiku se také dozvěděli veškeré informace o možnostech vzdělávání rehabilitačních odborníků a prohlédnout si mohli i samotnou kliniku.

Klíčová slova: