Albertovský den podpořil pacienty po úrazech mozku

V městské části Praha 2 se uskutečnil první ročník osvětové a prospěšné akce s názvem Albertovský den. Cílem akce bylo zviditelnění a podpora pacientů po úrazech mozku.

"Jako Klinika rehabilitace se dlouhá léta zabýváme rehabilitací pacientů po poraněních nebo jiných poškozeních mozku, vidíme, co vše mají za problémy a snažíme se hledat nějaké další nové cesty, jak jim rozšířit možnosti zábavy, překonávání svých limitů, překonávání určitých problémů. Albertovský den je den, který organizuje naše klinika ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Rehalb, která vznikla při naší klinice a kromě toho jsme se spojili s Cestou za snem, která nabízí takové trenažéry, na kterých mohou sportovat právě i lidé, kteří mají nějaké pohybové problémy," řekla Yvona Angerová, přednostka...

 

Klíčová slova: