Aktivní senioři jdou do akce

V úterý 24. května si dříve narození spoluobčané opět budou moci zasoutěžit, a to v Kolářových sadech v Prostějově na akci s názvem Aktivní senior. Čeká je tam totiž zábava i poučení. Soutěžící budou plnit čtrnáct úkolů. Nikdo se přitom nemusí bát, že by je nezvládl, jelikož jsou uzpůsobeny věku. Na stanovištích se budou prověřovat znalosti z různých oborů.

Půjde například o základy první pomoci, dopravní předpisy, poznávání přírodnin, památky našeho města, trénink paměti, střelbu na laserové střelnici, požární ochranu a sportovní disciplíny. Cílem soutěže je zpestřit život seniorům a hlavně vytvořit příjemnou atmosféru s bonusem získání pěkných cen. Soutěž je určena pro ženy i muže, kteří v letošním roce dosáhnou šedesáti let a starší. Přihlásit se mohou tříčlenná družstva i jednotlivci přímo na místě. Družstva si mezi sebou utvoří sami senioři při registraci na startu. Soutěžní disciplíny připraví strážníci, policisté, hasiči, studenti Střední zdravotnické školy, Prostějov, pracovníci Českého svazu ochránců přírody Iris, Sportcentrum a samozřejmě zástupci městské knihovny. Soutěžící se mohou těšit i na doprovodný program, v podobě zábavných her pro seniory a ukázky canisterapie...

 

Klíčová slova: