45. výročí tyflopedické poradny

 
ČT 1

18:00 Události v regionech - Brno

 
Ivana BÁRTOVÁ, moderátorka

45 let už funguje tyflopedická poradna. Teď Společnost pro ranou péči v Brně podporuje skoro 200 rodin dětí do sedmi let se zrakovým a kombinovaným postižením, a to napříč Jihomoravským krajem, v části zlínského regionu a taky na Vysočině.

Aneta BERÁNKOVÁ, redaktorka

Ondra má kromě dalších handicapů od dětství i zrakovou vadu. Jeho rodina je proto už 5 let klientem Společnosti rané péče v Brně.

Michaela HRBKOVÁ, obyvatelka

Posuny určitě vidím, a u něj je hlavně důležité i to, že se nezhoršuje ten zrak, v tom nám hodně pomohla ta raná péče.

Aneta BERÁNKOVÁ, redaktorka

Za vznikem této terénní sociální služby stál pedagog Josef Smýkal, za vzdělávání osob se zrakovým postižením získal i Cenu města Brna.

Eliška HLUŠÍ, žákyně Josef Smýkala

On mě učil, abych se vzdělávala v literatuře, která se týká nevidomých a slabozrakých. A pak jsem vystudovala speciální pedagogiku a on vlastně pořád ty moje kroky vedl.

Aneta BERÁNKOVÁ, redaktorka

V jeho odkazu teď jen v brněnské pobočce pokračuje 8 poradkyň. Aktuálně pomáhají celkem 180 rodinám. Zájem v posledních letech stoupá i díky větší informovanosti.

Karla NĚMCOVÁ, ředitelka pobočky, Společnost pro ranou péči Brno

Naše práce je rozdělena na takové 2 části. Jedna část je podpora vývoje dítěte, kdy podporujeme celkový psychomotorický vývoj a zrakovou stimulaci. A druhá část je věnována rodičům a pomáháme jim tu situaci zvládnout.

Aneta BERÁNKOVÁ, redaktorka

S sebou vozí i speciální pomůcky na stimulaci zraku, už od začátku fungování služby vyrábí pracovnice některé z nich na míru.

Karla NĚMCOVÁ, ředitelka pobočky, Společnost pro ranou péči Brno

Díky těmhle motivačním listům můžou děti každý den nalepit vlastně okluzi, kterou měli na očičku, tak pak můžou nalepit tady, vymalovat si obrázek. Tím to ty děti motivuje, máme to vyzkoušeno z rodin, že ty děti hned raději lepí si tu okluzi.

Aneta BERÁNKOVÁ, redaktorka

Historii a současnost služby teď připomíná i tato výstava v Technickém muzeu v Brně. K vidění tady bude až do března příštího roku. Aneta Beránková, Česká televize, Brno.

Klíčová slova: