304 656 korun pro Charitu. Muzikanti dětem pomohli již popatnácté

Žďár nad Sázavou 30 000 + 187 671 + 86 985 = 304 656 korun, které pomohou ve službě Osobní asistence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

A to díky charitativnímu koncertu Muzikanti dětem.  

"Velké díky patří všem pořadatelům, dárcům, dobrovolníkům, kapelám a podporovatelům Muzikantů dětem. Velmi si vaší štědrosti vážíme," děkuje za Charitu Jaroslava Vacková, vedoucí služby Osobní asistence.  

Peníze pomohou Oblastní charitě Žďár nad Sázavou s nákupem nového automobilu pro Osobní asistenci. Ta je terénní službou žďárské Charity pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. "Naším posláním...

 

Klíčová slova: